Sự kiện!

Đua TOP Open Beta

Thời gian sự kiện: 9h ngày 30/04/2020 ~ 24h ngày 07/05/2020

Giới Hạn : Khi Reset càng cao Exp nhận được càng thấp
  • Không Giới Hạn Reset
  • Không chức năng Reset Vip,Ủy Thác,Offlevel ..v.v

Phù Thủy

Set Ma Thuật Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Chiến Binh

Set Hỏa Long Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Đấu Sĩ

Set Phong Vũ Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Tiên Nữ

Set Kim Ngân Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Chúa Tể

Set Huyền Thiết Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Thuật Sĩ

Set Hỏa Thiên Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Thiết Binh

Set Bạch Hổ Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Thời gian sự kiện: 08/05/2018 ~ 24h ngày 31/05/2018

Tính theo tổng số lần Reset của Guild
Điểm Guild sẽ tự động Reset về 0 hàng tháng
Hệ thống sẽ tự động sắp xếp Guild có số điểm cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
  • Xếp hạng theo Tổng Điểm G-Point của Guild trên BXH
TOP Phần thưởng Ghi chú
Set Cấp 6 Hoàn Hảo 1 Option + 9 + Luck (Tự Chọn 1 Option) Phần thưởng được trao cho chủ Guild
Set Cấp 6 Hoàn Hảo 1 Option + Luck (Tự Chọn 1 Option) Phần thưởng được trao cho chủ Guild
Set Cấp 6 Hoàn Hảo 1 Option (Tự Chọn 1 Option) Phần thưởng được trao cho chủ Guild

Thời gian sự kiện: 08/05/2018 ~ 24h ngày 31/05/2018

Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
  • Xếp hạng theo Tổng Cấp Master trên BXH
  • Max Master là 320 cấp độ

TOP 1

- 150 Bless
- 150 Soul
- 20 Box 5

TOP 2

- 100 Bless
- 100 Soul
- 20 Box 4

TOP 3

- 50 Bless
- 50 Soul
- 20 Box 3